Lidé se čím dál víc zadlužují. Vážné problémy má téměř půl milionu Čechů

Komplexní poradenství v oblasti financí

Created with Sketch.

Lidé se čím dál víc zadlužují. Vážné problémy má téměř půl milionu Čechů

Ekonomická krize čím dál více dopadá na tuzemské domácnosti, jejichž dluhy v květnu meziměsíčně stouply o 8,8 miliardy korun. Foto: Shutterstock

Ekonomická krize čím dál více dopadá na tuzemské domácnosti, jejichž dluhy v květnu meziměsíčně stouply o 8,8 miliardy korun. Meziročně byly podle České národní banky (ČNB) vyšší o 100 miliard korun. Podle aktuálních dat společnosti STEM je ve vážných problémech 400 000 lidí.

Dluhy domácností rostou nepřetržitě od února 2016. Lidé si půjčují zejména na bydlení. Úvěry na bydlení dlouhodobě tvoří zhruba tři čtvrtiny dluhů domácností. Tyto úvěry v květnu podle ČNB činily téměř 1,36 bilionu korun a meziměsíčně se zvýšily o 0,6 procenta. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci května 261 miliard Kč a meziměsíčně vzrostly o 0,1 procenta, uvedla centrální banka.

Zadlužení firem má kolísavý vývoj. Letos v lednu meziměsíčně stouplo, v únoru naopak kleslo a březen a duben pak opět byly ve znamení růstu zadlužení. Z úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům v ČR podle původní doby splatnosti mají nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V květnu na ně připadalo stejně jako o měsíc dříve 57 procent z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru.

Některé domácnosti své výdaje omezily, přesto se však některé z nich propadly do vážných finančních potížích. Těch je podle údajů společnosti STEM zhruba 400 000.

Z dluhové pasti se člověk jen velmi těžko dostane zpět do „zdravé“ finanční situace.

Častěji ekonomický pokles pociťují živnostníci a podnikatelé či dělníci

Potíže nedopadají na všechny části populace stejně. Bezprostředně pokles častěji pociťují živnostníci a podnikatelé, ale také lidé s nižším vzděláním, typicky z dělnických profesí. Krize dosud naplno nezasáhla zaměstnance. „Lidé měli možnost v uplynulých měsících akumulovat úspory, ještě nezačalo významnější propouštění a nenastala povinnost splácet odložené závazky. Jde tak o jistý typ klidu před přívalem nepříznivých dat, která začnou přicházet až v poslední čtvrtině roku,“ uvedl ředitel služeb pro finanční sektor KPMG ČR Mojmír Hampl.

To, jak Češi vidí svoji aktuální finanční situaci v porovnání se situací před rokem, se mezi lednem a květnem 2020 zhoršilo. Zatím je toto srovnání na úrovni konce předchozí krize, tj. roku 2014.

Z pohledu dlouhodobého vývoje je situace poměrně dobrá. Výhled obyvatel na rok i pět let dopředu je vcelku pozitivní. Největší obavy mají z budoucnosti senioři. Kromě posledních dvou let, kdy bylo hodnocení mimořádně pozitivní, je situace podobná jako v době před ekonomickou krizí v letech 2009 až 2013, nebo po jejím odeznění.

„Důvěra v relativně blízkou budoucnost je hodně důležitá. I v lednu, na vrcholu konjunktury, bylo 17 procent těch, jejichž vyhlídky byly spíše negativní. Nyní je to 30 procent. Jde samozřejmě o významný nárůst, ale při pohledu na posledních 30 let vývoje naší země jde spíš o návrat k běžným hodnotám,“ uvedl ředitel STEM Martin Buchtík.

Index finanční situace domácností v květnu 2020 poprvé od roku 2010 klesl, a to na hodnotu 16. Subjektivní dojem obyvatel ČR z toho, jak doma vycházejí s penězi a jak se situace meziročně proměňuje, se tak zhoršil. Je patrné, že se vrchol ekonomické konjunktury zrcadlil v domácnostech.

Zdroj: Echo.24.cz

Každá firma, ale i rodina by měla mít svůj rozpočet. Výdaje by nikdy neměly překročit příjmy a dokonce by mělo zbýt i něco navíc. Správně bychom měli mít našetřeno alespoň 3. měsíční objem příjmů, aby nás krátkodobý výpadek nijak nerozhodil. Jak jste na tom Vy? Pokud chcete svůj osobní rozpočet (finanční plán), zkuste to tady…